Home

Werkgroep Promotie Asenray


Op 7 juni 2010 is in overleg tussen de gemeente Roermond en enkele woningbouwontwikkelaars het idee ontstaan om Asenray op een positieve manier op de kaart te zetten. In het vervolgtraject zijn ook andere partijen aangehaakt, waaronder het Comité van Samenwerking. Dat heeft geleid tot het tot stand komen van een eigen website voor Asenray, www.asenray.nl. De benodigde middelen hiervoor werden opgebracht door de gemeente en diverse ondernemers.
Inmiddels is de verantwoordelijkheid voor de website door de gemeente overgedragen aan het Comité van Samenwerking. Voor het beheer van de website en andere promotie-activiteiten is een werkgroep samengesteld met ondernemers uit Asenray en andere betrokkenen.
Asenray telt ruim 60 ondernemers, waarvan inmiddels meer dan de helft betrokken is bij de website. Zij betalen hiervoor €75 per jaar. Hiervoor regelt de werkgroep in overleg met de ondernemers, verschillende promotie-activiteiten. Denk hierbij aan: vermelding met naam, toenaam en activiteit op de website, vermelding op gelinkte websites, gezamenlijke advertenties in de regionale dag- en weekbladen, het jaarlijkse dorpsontbijt, een markt voor ondernemers en verenigingen om zich aan elkaar en aan de inwoners van Asenray te presenteren, een jaarlijkse ondernemersborrel, verkiezing van de ondernemer van de maand, en ondersteuning van de kermiswerkgroep.
Nieuwe ideeën met name van ondernemers zelf zijn van harte welkom.
Contact: maike.heijnen@outlook.com

 

     
Comité van Samenwerking