Home

Werkgroep Jaarlijkse Opschoonactie “Volgende opschoonactie zaterdag 14 maart 2020!!!”

In 2013 hebben enkele inwoners van Asenray het initiatief genomen om een opschoonactie te houden in ons buitengebied. Dit om wat te doen aan een van de grootste ergernissen van de burgers in ons land -het zwerfafval-. Klagen alleen helpt immers niet.
In 2014 is dit initiatief overgenomen door het Comité van Samenwerking. Er is aansluiting gevonden bij de gemeente, die ons van de benodigde materialen voorziet, en de actie wordt nu jaarlijks georganiseerd in het kader van de landelijke actie Nederland Schoon.
Omdat het na gedane arbeid goed rusten is, sluiten we steeds af met een fijne lunch in de Duup.
De actie wordt ruim van tevoren aangekondigd in ’t Blaedje en omdat vele handen het werk licht maken, roepen we alle inwoners van Asenray op om zich aan te melden en om mee te doen. Het kost niet meer dan een ochtend en het levert ons allen een schoon dorp en buitengebied op!
Contact: willieoosterholt@outlook.com of lustforlife@planet.nl (Wilfred Klaassen)

 

     
Comité van Samenwerking