Home

Werkgroep Monument kinderen Spik en Maalbroek

Aangedragen door Chrit Houtackers is er een werkgroep gevormd bij het Comité van Samenwerking die het initiatief heeft genomen om een monument op te richten ter nagedachtenis aan elf jongens in de leeftijd van negen tot veertien jaar, die in 1945 bij twee explosies om het leven kwamen toen ze speelden met wapentuig dat na de oorlog door de Duitsers was achtergelaten en nog niet was veiliggesteld.
Het monument is op 10 oktober 2015, 70 jaar na dato, onthuld door burgemeester Mw Rianne Donders van Roermond in het wandelgebied bij het Sprunckpaedje in de buurt van boerderij Theelen.
Hoofdsponsor van het monument was het Charity Fund van uitvaartorganisatie Monuta. Daarnaast zijn er nog verschillende schenkingen gedaan door bedrijven en particulieren uit Roermond en omgeving, die er mede aan hebben bijgedragen dat het monument tot stand is gekomen.
Van de gebeurtenissen verscheen in Spiegel van Roermond 2015, een uitgave van de Stichting Rura, een artikel van de hand van prof. Dr. Theo Beckers en alsmede publiceerde Ruud Kerstens het boek “Vergeten tragedies”. Tevens is er een website met meer informatie, foto’s en filmpjes van de onthulling.
Het monument is opgenomen in de Liberation route (http://liberationroute.nl/discover-the-history).

Contact en informatie www.spikmaalbroek.nl


     
Comité van Samenwerking