Home

Het doel van de Stichting Comité van Samenwerking
De Stichting Comité van Samenwerking stelt zich tot doel de leefbaarheid in het werkgebied Asenray, Thuserhof, Straat, Spik en Maalbroek in al zijn culturele, sociale, maatschappelijke en educatieve aspecten te bevorderen, het woongenot te veraangenamen en de onderlinge band tussen de bewoners te verstevigen. Daartoe geeft het Comité ondermeer elke week het wijkblad "‘t Blaedje” uit. Met Kerstmis verschijnt een “Kerstblaedje”, met een jaarkroniek.
Het Comité van Samenwerking vergadert elke tweede maandag van de maand (met uitzondering van de maanden juli en augustus) in gemeenschapshuis “De Duup”. Voor iedere bewoner of vereniging in het werkgebied, die daar behoefte aan heeft, bestaat de mogelijkheid tot inloop van 19.30 tot 20.30 uur. Het Comité van Samenwerking staat open voor nieuwe leden.

Het doel van de Stichting De Duup
De stichting stelt zich tot doel het beheren en exploiteren van gemeenschapshuis “De Duup”, in de ruimste zin van het woord. Het gemeenschapshuis voorziet daarbij in de behoefte aan geschikte ruimten voor activiteiten van groepen, verenigingen en stichtingen, die werkzaam zijn op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied in het werkgebied, alsmede voor activiteiten in de persoonlijke sfeer.
De stichting staat middels het gemeenschapshuis open voor het leggen en in stand houden van al die contacten, zowel binnen als buiten Asenray, die noodzakelijk en nuttig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting.
De stichting kent een jaarlijkse, vrijwillige bijdrage voor het onderhouden en in stand houden van het gemeenschapshuis “De Duup”.
Het bestuur van de stichting vergadert tezamen met het Comité van Samenwerking op de tweede maandag van de maand (met uitzondering van de maanden juli en augustus) in gemeenschapshuis “De Duup”.

Informatie:


Mw. Marian Beek, secretaris
email: mariancvsa@ziggo.nl
Mw.Josefien Slabbers, voorzitter
email: josefiencvsa@ziggo.nl

     
Comité van Samenwerking