Home

Het Bestuur

Bestuurssamenstelling Comité van Samenwerking:

  • Voorzitter: -----------Mw.Josefien Slabbers
  • Secretaris: -----------Mw. Marian Beek
  • Penningmeester: --- Mw. Marian Beek
  • Leden: ----------------Dhr. Ronald Beckers, Dhr. André van Dijck, Dhr. Frits Heldens, Dhr. Ton Clercx, Dhr. Stephan Sampers, Dhr. Geert Heijnen en Dhr. Paul Vincken.

Bestuurssamenstelling Stichting De Duup:

  • Voorzitter: -----------Mw.Josefien Slabbers
  • Secretaris: -----------Mw. Marian Beek
  • Penningmeester: ----Dhr. Frits Heldens
  • Leden: ----------------Dhr. Ronald Beckers, Dhr. André van Dijck,
 

     
Comité van Samenwerking